Historie

 

Cumbonadea vindt haar oorsprong in de introductie van 1988 van sv Circumflex. In het veranderende klimaat van die tijd, waarin het oude verroeste omvergeworpen werd, ontstond tevens de behoefte aanhet verstoren van oude evenwichten; evenwichten die al sinds jaar en dag in stand werden gehouden door een aantal disputen. In dit klimaat klonk de roep om een no-nonsense damesdispuut. Van eenkrachtmeting met een reeds bestaand damesdispuut was geen sprake. Damesdispuut Cumbonadea zag het licht in september 1989.

Cumbo-dames zijn dames die dames blijven en geen loze woorden spreken. Hoe kan men anders een debatingwedstrijd winnen? Cumbo-dames zijn dames met durf en daadkracht. Hoe kan men andersbierestaffettes winnen? Cumbo-dames zijn dames die al denken over de tijd na het studentenleven.

Gedistingeerd, vurig en creatief, eigenschappen die zijn neergelegd in onze kleuren en karakters. Ondanks veranderingen binnen de vereniging en binnen het dispuut, is dit erfgoed bewaard geblevenomdat het hoog in het vaandel wordt gehouden. Reunisten van Cumbonadea kunnen met een gerust hart gaan, wanneer zij terugkomen, zullen zij altijd de grondslagen van weleer herkennen. Wellicht stuitenzij op een schoonheidsfoutje in de vorm van verkeerde chocoladezoenen, maar daar komen ze ongetwijfeld over heen….